Spelar din hjärna i ditt lag

Hur dina tankar och hjärna inte alltid har ditt bästa i sitt intresse. Kanske har du svårt att gå in i nya relationer eller underhålla gamla, då kan detta vara intressant för dig. Hjärnan vill oss väl, men det blir fel. Det felbeteendet grundar sig på att den är programmerad att bespara oss smärta. Men det långsiktiga resultatet blir känslor som tex. ångest, självförakt eller självömkan. Hjärnan väljer ett liv i depression före smärta.

Vår fantastiska hjärna som har en otrolig potential, vilket vi bara har börjat titta på med forskningens hjälp. Plasticiteten i vår hjärna gör att vi kan förändras och anpassa oss till de yttre förutsättningarna på ett fantastiskt sätt. Men hjärnas förmåga att skapa tankebanor och mönster gynnar oss inte alltid. Ofta är det ett ”felprogrammerande” som orsakar våra problem. Eller hindrar oss att komma dit vi vill. Som att bli lycklig. Det kan vara så att vi har mer negativa tankebanor kopplat till det konceptet än positiva. För vissa kan rikedom vara kopplat till obehag och smärta. Det kan vara anledningen till att vi aldrig lyckas att få en fungerande relation.

Om vår hjärna och en skapad neuro-association bestämmer att relationer är farliga för oss, att det ger oss smärta (som är hjärnans funktion att hjälpa oss att undvika). Har vi den etablerade tankebanan så kommer vi att ha väldigt svårt att tänka oss förbi problemet. Och vi kommer till slut att tänka i cirklar.

Hjärnans tre kriterier.

Om hjärnan får tre träffar av tre möjliga på sin lista av kriterier så kommer det att skapas en ”sanning” för hjärnan, en neuro-association. Går man sedan in på nytt i ett förhållande och mönstret återupprepas, vilket det ofta gör. Relationen slutar i smärta för oss. Och den skapade associationen blir ännu starkare och befäst. (Detta kommer jag till i senare bloggar. Där jag tar upp Relationens-yoga). De tre kriterierna för hjärnan är:

  1. Vad är unikt, är anledningen till denna smärta unik
  2. Likheter. Hjärnan tittar på vad som samtidigt hände, parallellt med den oönskade känslan av smärta. Som ett uppbrott i en nära relation. Här kan man dra kopplingar till fobier och tvångsbeteenden, där ett trauma kan vara kopplat till något unikt.
  3. Hjärnan letar efter det som är återkommande, vad som är konsekvent. Detta händer alltid när detta smärtsamma eller för den delen detta njutningsbara inträffar.

Om hjärnans tre kriterier uppfylls så har vi skapat en neuro-association, en biologisk realitet som är fysisk i vår hjärna. Så ofta tar vi omedvetna beslut som strider mot vår hjärnas ”sanningar” och vi har skapat oss ett problem. Helt på ”egen” hand.

Det var en kvinnlig konstnär, som var passionerad i allt hon gjorde, sin konst sin musik i sitt livs alla delar. Efter ett 12årigt passionerat förhållande gjorde de ett smärtsamt avslut. Hennes hjärna sökte direkt efter vad som var unikt med deras förhållande? Det var passionen. Istället för att se att det var det vackra i relationen så kopplades passion till smärtan i uppbrottet. Hjärnan hittade också vad som samtidigt fanns med i bilden och det var passion denna gång också. Och det som var återkommande i relationen var också passionen. Alltså stor varningslampa, Undvik passion i relationer!

Vill du veta mer om hur man bryter dessa neuro-associationer? Gå in på helad.nu

Annonser