Medveten närvaro

Medveten närvaro är inget vi behöver eller ska anstränga oss för att uppleva. Oftast är vi utanför det tillståndet av närvaro, antingen upptagna av våra egna tankar eller i drömmandet. Vad vi kan träna upp är att hitta utrymmet – mellanrummet där det är ett lugn och ett välbehag. Det är en plats fritt från konventioner och vanliga normer ett tillstånd fritt från rätt eller fel endast ett bevittnande.

Annonser