Namaste – min förståelse

Var du än tittar ser du vad du söker. Allt vi har omkring oss är universums dans. Det finns mycket i vår värld vi inte vill vara med om, lidande, smärta, våld, korruption, tandläkarbesök
Vill vi förändra vår värld, vår verklighet får vi börja med oss själva. Om vi ser efter det vackra, kärleksfulla, det gudomliga (vårt sekulariserade språk har ingen bra översättning på det gudomliga)

Transformationen måste ske i människans hjärta. Vi startar inte med att förändra världen, universum. Vi börjar i vårt eget hjärta. Om du möter en människa och ser i dem det gudomliga, det kärleksfulla, naturens bultande hjärta så kommer de också se det gudomliga i dig. Vi är speglar av verkligheten vi möter. Här kommer det verkliga värdet i hur vi möter vår verklighet.

Vi har möjligheten att se skönheten

Om du möter en arg person och du endast ser ilskan kommer du att spegla den ilskan. Våra små själv (ego) vill inget annat än få den bekräftelsen. Få den möjligheten att skriva ett nytt kapitel. Vi kommer att spegla vår egen ilska.

Var vi än tittar så ser vi det vi söker. Vi vill se kärleken. Vår kultur har många namn narcissismen, individualismen Jag-generationen. Visst den skapar mycket separation och division men det är nu vi har möjligheten att skapa något utifrån vårt eget hjärta. Hitta vår röst. Inte skapat av något system någon religion någon dogm. Kärlek kan inte tvingas på någon. Vi kan göra det till Jag-mitt hjärta-generationen. Kärlek är själv-kommunicerande och den förändrar alla som den nuddar vid. Så skicka kärlek!

Vi stärker vårt eget ljus i varje möjlighet, i varje möte. Varje gång vi påminner oss om kärlekens kraft och att se skönheten, det gudomliga. Varje gång vi mediterar, öppnar upp. Lita på din inre röst. Allt du behöver göra är att vara där. Show up!

Namaste

Kärlek och värme 

Annonser

Spelar din hjärna i ditt lag

Hur dina tankar och hjärna inte alltid har ditt bästa i sitt intresse. Kanske har du svårt att gå in i nya relationer eller underhålla gamla, då kan detta vara intressant för dig. Hjärnan vill oss väl, men det blir fel. Det felbeteendet grundar sig på att den är programmerad att bespara oss smärta. Men det långsiktiga resultatet blir känslor som tex. ångest, självförakt eller självömkan. Hjärnan väljer ett liv i depression före smärta.

Vår fantastiska hjärna som har en otrolig potential, vilket vi bara har börjat titta på med forskningens hjälp. Plasticiteten i vår hjärna gör att vi kan förändras och anpassa oss till de yttre förutsättningarna på ett fantastiskt sätt. Men hjärnas förmåga att skapa tankebanor och mönster gynnar oss inte alltid. Ofta är det ett ”felprogrammerande” som orsakar våra problem. Eller hindrar oss att komma dit vi vill. Som att bli lycklig. Det kan vara så att vi har mer negativa tankebanor kopplat till det konceptet än positiva. För vissa kan rikedom vara kopplat till obehag och smärta. Det kan vara anledningen till att vi aldrig lyckas att få en fungerande relation.

Om vår hjärna och en skapad neuro-association bestämmer att relationer är farliga för oss, att det ger oss smärta (som är hjärnans funktion att hjälpa oss att undvika). Har vi den etablerade tankebanan så kommer vi att ha väldigt svårt att tänka oss förbi problemet. Och vi kommer till slut att tänka i cirklar.

Hjärnans tre kriterier.

Om hjärnan får tre träffar av tre möjliga på sin lista av kriterier så kommer det att skapas en ”sanning” för hjärnan, en neuro-association. Går man sedan in på nytt i ett förhållande och mönstret återupprepas, vilket det ofta gör. Relationen slutar i smärta för oss. Och den skapade associationen blir ännu starkare och befäst. (Detta kommer jag till i senare bloggar. Där jag tar upp Relationens-yoga). De tre kriterierna för hjärnan är:

  1. Vad är unikt, är anledningen till denna smärta unik
  2. Likheter. Hjärnan tittar på vad som samtidigt hände, parallellt med den oönskade känslan av smärta. Som ett uppbrott i en nära relation. Här kan man dra kopplingar till fobier och tvångsbeteenden, där ett trauma kan vara kopplat till något unikt.
  3. Hjärnan letar efter det som är återkommande, vad som är konsekvent. Detta händer alltid när detta smärtsamma eller för den delen detta njutningsbara inträffar.

Om hjärnans tre kriterier uppfylls så har vi skapat en neuro-association, en biologisk realitet som är fysisk i vår hjärna. Så ofta tar vi omedvetna beslut som strider mot vår hjärnas ”sanningar” och vi har skapat oss ett problem. Helt på ”egen” hand.

Det var en kvinnlig konstnär, som var passionerad i allt hon gjorde, sin konst sin musik i sitt livs alla delar. Efter ett 12årigt passionerat förhållande gjorde de ett smärtsamt avslut. Hennes hjärna sökte direkt efter vad som var unikt med deras förhållande? Det var passionen. Istället för att se att det var det vackra i relationen så kopplades passion till smärtan i uppbrottet. Hjärnan hittade också vad som samtidigt fanns med i bilden och det var passion denna gång också. Och det som var återkommande i relationen var också passionen. Alltså stor varningslampa, Undvik passion i relationer!

Vill du veta mer om hur man bryter dessa neuro-associationer? Gå in på helad.nu

SQUARE BREATHING

En kraftfull andningsövning som passar när man vill åstadkomma en förändring av sitt tillstånd, ex fast i negativa tankar eller som en grundande övning som boostar en inför en viktig händelse, ett möte eller föredrag. Denna övning heter Square Breathing och är lät att lära sig och lätt att komma ihåg:

Andas in 5 sekunder – Håll andan 5 sekunder – Andas ut 5 sekunder – Håll andan

Sedan repeterar man denna övning så länge som man har tid. För bästa resultat över 10 minuter.

 

Om att svälta rädslan

Vi har två vargar hos oss, den ena är Rädslans varg den andra är Modets varg och vi väljer vilken vi vill mata. Vi bör ingripa så fort som möjligt som negativa tankar dyker upp i vårt medvetande innan de får grepp om oss. Man vet av undersökningar på hjärnans plasticitet att vi skapar motorvägar av tankebanor. Och nästa gång vi tänker den samma negativa tankebanan går det lite snabbare och lite längre. Vi bör alltså ingripa så tidigt som möjligt i processen. Som inom militären skulle liknas vid ”intercept” att slå ut målet innan det hinner göra skada. Vi behöver istället mata modet, det som får oss att växa och att utvecklas. Hur kan man då göra för att svälta rädslans varg. Den bör inte undertryckas eller förnekas, det skulle bara göra den starkare, det skulle mata den.

Det är viktigt att tydligt göra ett avstamp. Genom att byta tillstånd, fysiskt, psykiskt eller känslomässigt. Välja den metod eller teknik som passar dig bäst. Det kan vara musik, eller att röra på dig eller göra en andningsövning. Meditera, då kan man också medvetet titta, bevittna de olika känslornas grund och ursprung men detta krävs lite träning och guidning.

Önskar du veta mer eller få några övningar. Kontakta mig på www.helad.nuoch lägg till dig på mitt kommande nyhetsbrev.

Medveten närvaro

Medveten närvaro är inget vi behöver eller ska anstränga oss för att uppleva. Oftast är vi utanför det tillståndet av närvaro, antingen upptagna av våra egna tankar eller i drömmandet. Vad vi kan träna upp är att hitta utrymmet – mellanrummet där det är ett lugn och ett välbehag. Det är en plats fritt från konventioner och vanliga normer ett tillstånd fritt från rätt eller fel endast ett bevittnande.